en vi

Ký Ức Hội An

Chúng tôi hiểu khi bạn đến với Hội An, đến với Phố Hội không chỉ đơn thuần là một chuyến đi mà còn là sự tìm lại của những Ký ức...Chúng tôi cảm nhận thấy những sự thiêng liêng ấy và chúng tôi hiểu rằng Kết Nối về ký ức là một phần nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng một hành trình đến với Ký Ức Hội An tại Maison D'hoian.

Chỉ với 5 Phút di chuyển bạn hoàn hoàn có thể đến với Ký Ức tươi đẹp của mình trong chương trình Ký Ức Hội An và tuyến đường từ Maison D'hoian đến với Ký Ức Hội An chắc chắn là một con đường đầy thi vị và tràn cảm xúc